Search

User Menu

អ្នក​ហាត់​ការ​ផ្នែក​រតនាគារ​ (Treasury Intern)​ for LOLC (Cambodia) Plc.

អ្នក​ហាត់​ការ​ផ្នែក​រតនាគារ​ (Treasury Intern)​ for LOLC (Cambodia) Plc.

(This job application was closed on 23rd August 2019)
For : Cambodian Only
Categories : Accounting, Banking / Finance, Internship
Schedule : Full time job
Sex : Male, Female
Language : Khmer, English
Location : Phnom Penh
Hiring : 1 Position
Closing Date : 23rd August 2019 2019-07-25 2019-08-23
Salary :
Negotiable USD
Experience : No need
Degree : Bachelor
Job Description

LOLC (CAMBODIA) PLC is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. Currently, LOLC serves more than 258,904 clients with total assets of more than 770 million USD. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following positions below:

  • អ្នក​ហាត់​ការ​ផ្នែក​រតនាគារ​ (Treasury Intern)​ (ចំនួន០១នាក់)
Job Responsibilities & Duties
  • ជួយ​ការងារ​ចុះ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​សម្រាប់​នាយកដ្ឋាន​រតនាគារ
  • ជួយ​រៀបចំ​ទុក​ដាក់​ឯកសារ និង​ជួយ​រត់​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៅ​ធនាគារ​ផ្សេងៗ
  • បោះពុម្ព ស្កេន និង​ថត​ចម្លង​ឯកសារ​ក្នុង​នាយដ្ឋាន
  • ធ្វើ​ការងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ចាត់​តាំង​អ្នក​គ្រប់គ្រង
Job Requirements
  • ជា​និសិត្ស​ឆ្នាំទី៣ ឬ​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណនេយ្យ ឬ ធនាគារ
  • មាន​ជំនាញ​ល្អ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង និង​ជា​អ្នក​ផ្តល់​យោបល់
  • មាន​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា
  • ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​បាន​ល្អ
  • ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើការ និង​អាច​ធ្វើ​ការ​ក្រោម​សម្ពាធ​ការងារ​បាន។
Job Employment Terms/Benefits

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនអ្នកហាត់ការ៖

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនអ្នកហាត់ការនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងធ្វើការការ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ។ អ្នកហាត់ការដែលមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ អិលអូអិលស៊ី ភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងម្ដងទៀតឡើយនៅពេលមានតម្រូវការ។

How to Apply?

បេក្ខជន/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែល ដែលបានផ្ដល់ជូន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី អិលអូអិលស៊ី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ ដែលបានផ្ដល់ជូន។


Help Khmer Online Jobs

When you apply for this job, if possible please mention that "You see this job announcement in www.khmeronlinejobs.com".

Thanks, From Khmer Online Jobs Team
Company (Opening jobs)
LOLC (Cambodia) Plc.

LOLC (CAMBODIA) PLC.is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. LOLC is owned by three shareholders, namely LOLC Micro Investment, Developing World Markets (DWM) and TPC ESOP. Currently, LOLC serves more than 205,617 clients with loans outstanding of more than 271 million USD.

Company : LOLC (Cambodia) Plc.
Email : recruitment@lolc.com.kh
Mobile : 081 400 277 (Mobile)
081 600 955 (Mobile)
081 800 169 (Mobile)
Address : #666B, Street. 271, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh
Website :
Free Job Newsletter
Get hot jobs update directly in your inbox, join our newsletter subscription.
Similar jobs
Loading

Looking for Job in Cambodia

Full time jobs and part time jobs are added through www.khmeronlinejob.com daily.

You can search for jobs by fields (such as marketing, accounting, computer programming, computer design and many other fields) or by cities or provinces (such as Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, and all other cities/provinces in Cambodia).

@Job seekers : Job opportunity comes and goes, if you don't want to slip it, stay tuned to get Job update

iOS app Android app

iOS app and Android app will be available soon

Loading