Search

User Menu

មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ for LOLC (Cambodia) Plc.

(This job application was closed on 26th September 2019)
Hiring : 170 Positions
Closing Date : 26th September 2019
Salary :
Negotiable
Experience : Yes
Degree : High School
Job Description

LOLC (CAMBODIA) PLC is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. Currently, LOLC serves more than 258,904 clients with total assets of more than 770 million USD. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following positions below:

  • មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ (ចំនួន ១៧០នាក់)
Job Responsibilities & Duties
  • ជួយផ្សព្វផ្សាយ​សេវាកម្ម​របស់ អិលអូអិលស៊ី​ ​និងបើក​តំបន់ប្រតិបត្តិការ​ភូមិថ្មី។
  • ជួយគ្រប់គ្រង​ថែរក្សា​អតិថិជនដែល​មានស្រាប់​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​និងជំរុញ​ឱ្យមាន​អតិថិជន​ថ្មីកើន​ឡើង។
  • ជួយ​ប្រធាន​ក្រុម​របស់អិល​អូអិលស៊ី​ក្នុងការបំពេញ​ពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ និង​ពិនិត្យ​ជាប្រចាំ​ពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងធ្វើរបាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។
Job Requirements
  • យ៉ាង​ហោច​ណាស់មាន​សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)។
  • ចេះជំនាញ​ផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។
  • មានភាព​ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍​ព្យាយាម​ក្នុងការងារ។
  • ផ្តល់អាទិភាព​ដល់បេក្ខជន​/នារីដែលមាន​ទីលំនៅ​ក្នុងតំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ខាងលើរបស់​អិលអូអិលស៊ី។
Job Employment Terms/Benefits

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនអ្នកហាត់ការ៖

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនអ្នកហាត់ការនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងធ្វើការការ
បណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ។ អ្នកហាត់ការដែលមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ របស់អិលអូអិលស៊ី ភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងម្ដងទៀតឡើយនៅពេលមានតម្រូវការ។

How to Apply?

បេក្ខជន/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ អាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែលតាមរយៈអាសយដ្ឋានដូចបានផ្ដល់ជូន នៅក្នុងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី អិលអូអិលស៊ី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានជម្រាបជូន។


Help Khmer Online Jobs

When you apply for this job, if possible please mention that "You see this job announcement in www.khmeronlinejobs.com".

Thanks, From Khmer Online Jobs Team

Company Information (Opening jobs)
LOLC (Cambodia) Plc.

LOLC (CAMBODIA) PLC.is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. LOLC is owned by three shareholders, namely LOLC Micro Investment, Developing World Markets (DWM) and TPC ESOP. Currently, LOLC serves more than 205,617 clients with loans outstanding of more than 271 million USD.

Free Job Newsletter
Get hot jobs update directly in your inbox, join our newsletter subscription.
Similar jobs
Loading

Looking for Job in Cambodia

Full time jobs and part time jobs are added through www.khmeronlinejob.com daily.

You can search for jobs by fields (such as marketing, accounting, computer programming, computer design and many other fields) or by cities or provinces (such as Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, and all other cities/provinces in Cambodia).

@Job seekers : Job opportunity comes and goes, if you don't want to slip it, stay tuned to get Job update

Loading